REDIRECȚIONEAZĂ 2%

CĂTRE

ASOCIAȚIA CREDO TELEVISION NETWORK

Donând câte puțin, puteți face mult pentru Credo TV!

Cere statului să redirecționeze către Asociația Credo Television Network , 2% din impozitul pe venit, pe care l-ai plătit în anul 2015! Completează și depune, până pe 25 mai 2016  formularul 230 (pentru impozitul pe salariu) sau formularul 200 (pentru impozitul pe alte venituri).

E simplu și nu te costă nimic!

  1. Descarcă formularul 230 și printează prima pagină (dacă ai realizat venituri din salarii) completează-l (în 2 exemplare) cu datele tale personale, datele entității noastre (acestea sunt deja completate pe formularul atașat de noi), precum și semnătura ta ;
  1. Descarcă formularul 200 și printează primele patru pagini (dacă ai realizat alte venituri în România) și completează-l (în 2 exemplare) cu datele tale personale, datele entității noastre (acestea sunt deja completate pe formularul atașat de noi), celelalte informații conform instrucțiunilor atașate la formular, precum și semnătura ta  ;
Datele noastre sunt:  
Denumire entitate nonprofit: ASOCIATIA CREDO TELEVISION NETWORK
Cod de identificare fiscala: 17093721
Cont bancar (IBAN): RO28RNCB0074029224060001
  1. Depune formularul sau trimite-l prin poștă ( scrisoare recomandată cu confirmare de primire) la Administrația Finanțelor Publice de care aparții.

Termenul pentru depunerea declaratiilor este 25 mai 2016, după această dată contribuabilii pierzând dreptul de exercitare a opțiunii.

Formularele se pot depune și on-line (formulare electronice 230 și 200 ), la adresa www.e-guvernare.ro, dacă dispui de un certificat digital calificat sau le poți completa, lista si semna olograf, iar apoi să le depui prin metoda descrisă mai sus (pct.3.)