DIRECȚIONEAZĂ 2%
CĂTRE

ASOCIAȚIA CREDO TELEVISION NETWORK

Donând câte puțin, poți face mult pentru Credo TV!
Te rugăm să ceri organului fiscal de care aparții, să direcționeze 2% din impozitul pe venit pe care l-ai plătit
în anul 2018, către Asociația Credo Television Network!
E simplu și nu te costă nimic!
Dacă ai realizat venituri din salarii sau venituri din pensii, din România, descarcă formularul 230 (vezi
mai jos) și printează prima pagină.
Se completează anul 2018, apoi, la secțiunea I se completează datele tale personale, la secțiunea II se
bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, salarii sau pensii, la secțiunea III se bifează
susținerea unei entități nonprofit/unități de cult și se completează datele entității noastre.
Suma(lei) nu este necesar să se completeze.
Te rugăm să semnezi formularul!
ATENȚIE! Entitatea noastră nu se încadrează la secțiunea IV, deci nu completa această secțiune.

Datele entității noastre sunt:
Denumire entitate nonprofit: ASOCIATIA CREDO TELEVISION NETWORK
Cod de identificare fiscală: 17093721
Cont bancar (IBAN): RO28RNCB0074029224060001
Formularul se depune completat, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă
(scrisoare recomandată, cu confirmare de primire), la Administrația Finanțelor Publice de care aparții.
*Formularul (electronic) poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.
Termenul de depunere a formularului 230 este până la data de 31 iulie 2019 inclusiv!
*Dacă ai realizat venituri din alte surse și depui ”Declarația unică”, poți susține activitatea CREDO TV
prin direcționarea a 2% din impozitul plătit, completând secțiunea I.6. cu datele entității noastre.
Îți mulțumim!

 

DESCARCA FORMULARUL 230