Codul de conduită Credo TV

CODUL DE CONDUITĂ – CREDO TV

Credo TV este un post de televiziune tematic – religios, independent din punct de vedere politic, un
proiect născut din respect pentru oameni și pentru valorile civilizației iudeo-creștine, o televiziune ce
își propune să aducă în casele românilor programe decente, de calitate, capabile să se ridice la nivelul
așteptărilor publicului.

Misiunea Credo TV este să răspundă unor provocări specifice vremii în care trăim, să ofere publicului
din România și de pretutindeni emisiuni spirituale în care se proclamă divinitatea lui Isus Hristos, să
fie o sursă de informare de încredere, să promoveze onestitatea si respectul, civilitatea si
creativitatea.

PRINCIPIILE Credo TV:

Acuratețea prezentării adevărului, reflectarea realității așa cum este. În fiecare material prezentat,
realizatorii de emisiuni Credo TV caută adevărul, prezintă faptele corect, iar mijloacele de producție
sunt utilizate exclusiv pentru prezentarea adevărului.

Libertatea de exprimare. Credo TV promovează pluralismul de opinii și susține libertatea de
exprimare a invitaților săi, se asigură că opiniile sunt exprimate în mod sincer și etic și că ele sunt
fondate pe un suport faptic credibil și suficient. Este susținută dezbaterea de idei și sunt sancționate
atacul la persoană și insultele de orice fel. Este de interes public atât protejarea drepturilor
individului cât și respectarea dreptului lui și al publicului de a fi informat în contextul asigurării
pluralismului surselor de informare.

Încrederea publicului, o valoare pe care o păstrăm ca reper, conștienți fiind că ea poate fi câștigată
numai prin imparțialitate și onestitate, prin garanția că se evită în orice moment inducerea în eroare
a publicului sau manipularea lui.

Integritatea și independența editorială, păstrate în fața oricăror interese externe, a oricăror presiuni
sau a oricăror interese personale. Conținutul editorial va acorda importanță problemelor reale ale
societății și se va avea în vedere adresarea pe un public țintă, care poate fi diferențiat pe capacitate
de înțelegere, informare și preferințe.

Credo TV asigură standarde editoriale care să contribuie la ridicarea nivelului de educație media al
publicului. Responsabilitatea editorială se asumă de către conducerea radiodifuzorului.
Credo TV este reprezentată de toți membrii echipei sale. Prin conduita lor, atât profesională cât și
personală, membrii echipei garantează buna reputație Credo TV.

Prezentul Cod este completat de legile care guvernează domeniul audio-vizual și reglementările CNA.