Date S.C. EXPRES IMAGE S.R.L.

S.C. EXPRES IMAGE S.R.L. – persoană juridică română constituită conform legii ca societate cu
răspundere limitată, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Andreica Tribunul, nr. 31, județul Cluj, cod
poștal 400232, titulară a licenței audiovizuale nr. S-TV 104.4 din data de 18.11.2004, eliberată la data
de 12 mai 2015, pentru serviciile de programe cu denumirea „Credo TV”.

Structura acționariatului: ASOCIAȚIA CREDO TELEVISION NETWORK – 100%

Numele reprezentantului legal și numele persoanei responsabile de conducerea societății
comerciale: Mureșan Iosif, Administrator

Numele persoanelor care își asumă, în principal, responsabilitatea editorială: Berghianu Iacob

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media unde poate fi contactat:
Telefon: +40 264 436 150, Pagina internet: www.credo.tv, Adresa email: contact@credo.tv

Organismul de reglementare competent:
Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.)
Adresa: Bd. Libertății nr. 14, sector 5, cod 050706, București
Tel.: +40 21 305 53 50; Fax: +40 21 305 53 54/56; Pagina internet: www.cna.ro