3,5 procent din impozitul pe anul 2023

DIRECȚIONEAZĂ
3,5% din impozitul datorat pentru anul 2023

CĂTRE

ASOCIAȚIA CREDO TELEVISION NETWORK

Donând câte puțin, poți face mult pentru CREDO TV!
E simplu și nu te costă nimic! Te rugăm doar să completezi formularul 230,
iar prin asta ceri organului fiscal de care aparții, să direcționeze aceste sume din
impozitul pe venit pe care l-ai plătit statului în anul 2023, către Asociația Credo
Television Network!
ATENȚIE, dacă ai aceeași opțiune și pentru anul 2024, poți solicita distribuirea
sumei pentru o perioadă de doi ani, astfel anul viitor nu va trebui să mai
completezi formularul!
Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care
realizează următoarele venituri din România:
– Venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii;
– Venituri din activități independente/agricole, venituri din drepturi de
proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, dacă
pentru acestea nu ai obligația să depui Declarația unică
Descarcă FORMULARUL 230-2, pentru o durată de 2 ani
sau
Descarcă FORMULARUL 230-1, pentru o durată de 1 an
1. Printează formularul și completează Secțiunea I cu datele tale personale.
Datele entității noastre sunt precompletate. Nu este necesară specificarea
sumei, instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii. Formularul
se completează în două exemplare.
2. Semnează cererea în căsuța ”Semnătură contribuabil”.

3. Depune originalul direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu
confirmare de primire, la Administrația Finanțelor Publice de care
aparții. Copia se păstrează de către contribuabil.

Termenul de depunere este până la data de 25 mai 2024, inclusiv!
– Dacă ai deja un formular printat și vrei să-l completezi pentru CREDO
TV, iată datele mai jos:

Denumire entitate
nonprofit:

ASOCIATIA CREDO TELEVISION
NETWORK
Cod de identificare fiscală: 17093721
Cont bancar (IBAN): RO28RNCB0074029224060001
 Pentru alte detalii te rugăm să descarci FORMULARUL 230-CU
INSTRUCTIUNI.

Formularul 230 poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la
distanță, potrivit legii, dacă ai semnătură electronic calificată.

Îți mulțumim!

FORMULARUL 230-1 DESCARCĂ

FORMULARUL 230-2 DESCARCĂ