3,5 procent din impozitul pe anul 2020

DIRECȚIONEAZĂ
3,5% din impozitul datorat pentru anul 2022

CĂTRE

ASOCIAȚIA CREDO TELEVISION NETWORK

Donând câte puțin, poți face mult pentru CREDO TV!

E simplu și nu te costă nimic! Te rugăm doar să completezi formularul 230,
iar prin asta ceri organului fiscal de care aparții, să direcționeze aceste sume din impozitul pe venit pe care l-ai plătit statului în anul 2022, către Asociația Credo Television Network!

ATENȚIE
, dacă ai aceeași opțiune și pentru anul 2023, poți solicita distribuirea sumei pentru o perioadă de doi ani, astfel anul viitor nu va trebui să mai completezi formularul!

 • Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
  – Venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii;
  – Venituri din activități independente/agricole, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, dacă pentru acestea nu ai obligația să depui Declarația unică
  Descarcă FORMULARUL 230-2, pentru o durată de 2 ani
  sau
  Descarcă FORMULARUL 230-1, pentru o durată de 1 an
  1. Printează formularul și completează Secțiunea I cu datele tale personale.
  Datele entității noastre sunt precompletate. Nu este necesară specificarea
  sumei, instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii. Formularul
  se completează în două exemplare.
  2. Semnează cererea în căsuța ”Semnătură contribuabil”.
  3. Depune originalul direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu
  confirmare de primire, la Administrația Finanțelor Publice de care
  aparții. Copia se păstrează de către contribuabil.
 • Termenul de depunere este până la data de 25 mai 2023, inclusiv!
  – Dacă ai deja un formular printat și vrei să-l completezi pentru CREDO
  TV, iată datele mai jos:
 • Denumire entitate nonprofit:
 • ASOCIATIA CREDO TELEVISION NETWORK

  Cod de identificare fiscala: 17093721
 • Cont bancar (IBAN): RO28RNCB0074029224060001
 • – Pentru alte detalii te rugăm să descarci FORMULARUL 230-CU INSTRUCTIUNI.
  – Dacă în anul 2022 ai realizat venituri din alte surse și depui ”Declarația unică 212”, poți susține activitatea CREDO TV, completând Cap.I, Secțiunea 8.2. cu datele entității noastre.
 • Formularul 230 poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la
  distanță, potrivit legii, dacă ai semnătură electronică calificată.

Îți mulțumim!

FORMULARUL 230-1 DESCARCĂ

FORMULARUL 230-2 DESCARCĂ

FORMULARUL 230 CU INSTRUCȚIUNI DESCARCĂ