2 percent

DIRECȚIONEAZĂ

2% din impozitul anual datorat pentru perioada 01.01.2019 – 31.03.2019 și

3,5% din impozitul anual datorat pentru perioada 01.04.2019 – 31.12.2019

 

CĂTRE ASOCIAȚIA CREDO TELEVISION NETWORK

Donând câte puțin, poți face mult pentru CREDO TV!

E simplu și nu te costă nimic!

Te rugăm doar să completezi formularul 230, iar prin asta ceri organului fiscal de care aparții, să direcționeze aceste sume din impozitul pe venit pe care l-ai plătit statului în anul 2019, către Asociația Credo Television Network!

ATENȚIE, dacă ai aceeași opțiune și pentru anul 2020, poți solicita distribuirea sumei pentru o perioadă de doi ani, astfel anul viitor nu va trebui să mai completezi formularul!

 

 • Dacă în anul 2019 ai avut venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, în România   
  -descarcă FORMULARUL 230-2, pentru o durată de 2 ani
  sau 
  -descarcă FORMULARUL 230-1, pentru o durată de 1 an

 

 • Printează formularul în două exemplare și completează Secțiunea I cu datele tale personale, de mână, cu majuscule. Datele entității noastre sunt precompletate. Nu este necesară specificarea sumei, instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii.

 

 • Semnează cererea în căsuța ”Semnătură contribuabil”.

 

 • Depune un exemplar din formularul completat, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire,la Administrația Finanțelor Publice de care aparții.  Un exemplar din formularul completat rămâne la contribuabil.  

Termenul de depunere este până la data de 30 Iunie  2020, inclusiv! 

 

 • Dacă ai deja un formular printat și vrei să-l completezi pentru CREDO TV, iată datele mai jos:

 

   
Denumire
entitate nonprofit:
ASOCIATIA
CREDO TELEVISION NETWORK
Cod de
identificare fiscala:
17093721
Cont
bancar (IBAN):
RO28RNCB0074029224060001

 

 • Dacă în anul 2019 ai realizat venituri din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și/sau din cedarea folosinței bunurilor și dacă pentru acestea nu ai obligația să depui Declarația unică, completează Secțiunea I și Secțiunea III.2. din Formularul 230, precum și celelalte Secțiuni (dacă este cazul), conform instrucțiunilor.                                                 
 •  (Descarcă FORMULARUL 230-CU INSTRUCTIUNI).

 

 • Dacă în anul 2019  ai realizat venituri din alte surse și depui ”Declarația unică”, poți susține activitatea CREDO TV, completând Cap.I, Secțiunea 6.2., cu datele entității noastre.

Formularul 230 poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii, dacă ai semnătură electronică
calificată.

Îți mulțumim!

FORMULARUL 230-1 DESCARCĂ

FORMULARUL 230-2 DESCARCĂ

FORMULARUL 230 CU INSTRUCȚIUNI DESCARCĂ

English English Română Română